Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu học Triệu Đông!

Kế hoạch HĐNGLL

 

KẾ HOẠCH
                  HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
 
                      I.MỤC TIÊU:
                                   Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, là một hoạt động quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện mục tiêu  giáo dục cuả nhà trường. Chính từ những hoạt động như: “lao động, sinh hoạt tập thể, hoạt động xã hội”đã góp phần rất lớn trong việc hình thành nhân cách cuả học sinh. Giúp các em biết: Tự giáo dục, tự rèn luyện, tự hoàn thiện mình . Có thể nói: “ việc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp” là xây dựng cho các em các mối quan hệ phong phú, đa dạng, một cách có mục đích, có kế hoạch có nội dung và phương pháp nhất định, gắn giáo dục với cộng đồng, tạo sự thân thiện trong mọi tình huống. Biến các nhu cầu khách quan cuả xã hội thành những nhu cầu cuả bản thân học sinh.
              Nhân cách trẻ được hình thành và phát triển thông qua các hoạt động có ý thức. Chính trong quá trình sồng, học tập, lao động, giao lưu, vui chơi giải trí… con người đã tự hình thành và phát triển nhân cách cuả mình. Vì thế, hoạt động ngoài giờ lên lớp có liên quan đến việc mở rộng kiến thức, tư tưởng, tình cảm , năng lực nâng cao thể lực, thể chất và tinh thần của học sinh. Do vậy , cần thiết phải kết hợp việc học tập trên lớp với việc rèn luyện kĩ năng thực hành, giúp học sinh hiểu sâu hơn và nắm bản chất cuả sự vật hiện tượng, tạo niềm tin và óc sáng tạo cho học sinh , giải quyết mối quan hệ giữa học và chơi- chơi và học nhằm đáp ứng nhu cầu tâm lý lứa tuổi học sinh tiểu học. 
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp được quy định cụ thể tại Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Quyết định  51/2007/QĐ-BGDĐT  ngày 31 tháng 8 năm 2007của Bộ GD-ĐT, tại Điều 26 đã chỉ rõ : “Hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động trên lớp và hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm rèn luyện đạo đức, phát triển năng lực, bồi dư ỡng năng khiếu, giúp đỡ học sinh yếu kém phù hợp đặc điểm tâm lý, sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học. Hoạt động giáo dục trên lớp được tiến hành thông qua việc dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm: Hoạt động ngoại khoá, hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, tham quan du lịch, giao lưu văn hoá; hoạt động bảo vệ môi trường; lao động công ích và các hoạt động xã hội khác”.
           Hoạt động ngoài giờ lên lớp ở tiểu học trong những năm qua đã có nhiều sự chuyển biến rõ nét, đã được các cấp quản lý giáo dục, các trường, đội ngũ giáo viên cũng như cộng đồng quan tâm và có các giải pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động . Đặc biệt là khi Bộ GD-ĐT phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thì  việc đầu tư cho Hoạt động ngoài giờ, việc gắn giáo dục với cộng đồng đã được chú trọng nhiều hơn. 
                   II.KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG CỤ THỂ NHƯ SAU:
-   Căn cứ hướng dẫn về hoạt động NGLL của Sở GD-ĐT, nhà trường xây dựng kế hoạch,  chương trình và nội dung   như sau:.
                                                        A.PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:
      1.GVCN : Thực hiện nội dung chương trình, giảng dạy ATGT, đôn đốc,  hướng dẫn Hs tham gia các hoạt động lớn.
      2.TPT Đội : nghiên cứu ,lồng ghép phù hợp chương trình vào các buổi sinh hoạt Sao Đội và Chào cờ đầu tuần. Tổ chức các hội thi như : văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, các hội thi vẽ tranh theo các chủ đề, viết thư UPU, Kể chuyện về tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh tại buổi tiết chào cờ đầu tuần, Hội thi nghi thức Đội, các hoạt động thi ứng xử tình huống giao tiếp trong Đội viên , hoạt động đóng kịch, xây dựng tiểu phẩm theo chủ đề tại các tiết chào cờ…
     3.Chi Đoàn nhà trường : Hỗ trợ đắc lực cho Đội TNTP trong việc tổ chức các chương trình hoạt động.
     4. Cán bộ thư viện : Trực tiếp tổ chức hội thi tìm hiểu qua Sách, báo, tài liệu ở thư viện thông qua các hội thi tìm hiểu theo Chủ điểm. Hàng tháng có thi, phát thưởng và  tổng kết kịp thời. Các chủ điểm bám theo các ngày lễ lớn trong tháng và theo chủ điểm của chương trình NGLL.
                                         B.KẾ HOẠCH TỔNG QUÁT:
                   -  Hàng tháng, nhà trường tuyên dương học sinh xuất sắc trong tháng , mỗi lớp 01 học sinh có thành tích cao trong hoạt động xây dựng tập thể lớp, do tập thể HS trong lớp bình chọn.
       -  Thực hiện tốt phong traò “Hoa điểm 10” , “Tiết học tốt” “Vở sạch chữ đẹp”, “Đôi bạn cùng tiến”… trong học sinh và giáo viên.
        -  Mỗi lớp có bản tự đăng ký xây dựng lớp học, trường học thân thiện, học sinh tích cực phù hợp với tình hình của lớp, được tập thể HS bàn bạc, thống nhất đăng ký từ đầu năm.
       -  Phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực được triển khai rộng rãi trong CB-GV-NV, HS và CMHS.
                                          C.KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
                    -  Nhà trường kết hợp với  Đội TNTP, Đoàn thanh niên, Ban văn thể mĩ xác định ngay từ đầu năm các hoạt động lớn, hội thi lớn để Mỗi một lớp, mỗi một GV xác định và thực hiện, cụ thể:
                       * THÁNG 9 : Các hoạt động về nghi thức Đội chuẩn bị cho diễu hành trong lễ Khai giảng.
                       * THÁNG 10,11: Các hoạt động Văn nghệ, chuẩn bị cho văn nghệ chào mừng 20/11.
                       
                        *THÁNG ,12 : Tổ chức các hoạt động tìm hiểu về Anh bộ đội Cụ Hồ;
                        *THÁNG 1,2: Các hoạt động về thi nghi thức Đội, trò chơi dân gian thực hiện hướng về chủ đề Mừng Đảng, mừng Xuân.
                        *THÁNG 3,4: Tập trung các hoạt động thể thao, bóng đá, trò chơi dân gian chuẩn bị cho sân chơi mùa hè.
                        *THÁNG 5,6: Hoàn thành các chuyên hiệu, xếp loại thi đua, tổ chức các hoạt động chào mừng SN Đội: 15/5,SN Bác 19/5, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ, bàn giao học sinh về sinh hoạt trên địa bàn dân cư.
     <=> Thông qua các hoạt động lớn là việc tìm hiểu  nội dung , chủ đề theo chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp và giáo dục rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.
 III.CÔNG TÁC KHÁC:
                -   Thực hiện công tác cùng tuyên truyền về An toàn giao thông thông qua hoạt động mít tinh, cổ động tháng an toàn giao thông.
-   Thực hiện công tác giữ gìn vệ sinh cảnh quan, tuyên truyền với mọi người về giữ gìn vệ sinh chung như: 5 phút nhặt rác, bỏ rác đúng quy định, chăm sóc cây cảnh, công trình măng non…
-   Công tác hỗ trợ ủng hộ các bạn nghèo, các bạn ở vùng sâu, vùng xa với phong trào tương thân, tương ái : Hỗ trợ Bạn nghèo đủ các điều kiện đến lớp, Tết vì bạn nghèo, ủng hộ trường vùng khó, mua tăm hội người mù, ủng hộ chất độc da cam…
                 -   Thực hiện tốt việc nhận chăm sóc gia đình chính sách: các đoàn thể trong nhà trường cùng hướng dẫn Đội TNTP thực hiện nhận chăm sóc , thăm hỏi các gia đình chính sách, tặng quà nhân các ngày  Lễ, Tết, 27/7… Qua đó giáo dục học sinh về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.
*Lưu ý:   Đầu tư các điều kiện cho tổ chức các hoạt động NGLL:
-   Sân chơi là yếu tố quan trọng, đầu tư sân chơi sạch sẽ, thoáng, đủ cho học sinh chơi, hàng năm bổ sung đầu tư bê tông háo sân chơi.
-   Các dụng cụ phục vụ cho các trò chơi dân gian được đầu tư mua sắm đủ để phục vụ các trò chơi.
-   Âm ly, loa máy, các dụng cụ phục vụ tuyên truyền, hướng dẫn học sinh được mua sắm, phục vụ tốt cho hoạt động NGLL.
-   Sách tham khảo, truyện đọc được mua mới, vận động quyên góp và luân chuyển sách trong huyện đảm bảo đủ cho hoạt động đọc, tìm hiểu của GV và HS.
-   Báo Đội, báo thiếu nhi dân tộc được nhà trường đặt mua đủ, phục vụ cho nhu cầu đọc và nghiên cứu
 IV.SỰ PHỐI HỢP CHẶT CHẼ, NHịP NHÀNG GIỮA CÁC LỰC LƯỢNG TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG:
-   Thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành giữa đơn vị với các ban ngành ,đoàn thể tại địa phương để làm tốt công tác giáo dục. Cụ thể:
   + Phối hợp với Xã Đoàn , Ban văn hoá xã trong công tác tổ chức các hoạt động lớn như Văn nghệ, thể dục thể thao, sân chơi hè cho học sinh.
   + Phối hợp với Cựu chiến binh thực hiện nội dung giaó dục truyền thống cho HS nhân các buổi lễ. Chăm sóc gia đình Thương binh, liệt sĩ, gia đình có công.
   + Các đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt công tác phối hợp, đặc biệt là chủ động trong các hoạt động bề nổi, các hoạt động lớn của nhà trường.
   + Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường có những giải pháp tích cực, đóng góp công sức và tiền của vào các hoạt động giáo dục chung, đặc biệt là hỗ trợ khen thưởng, huy động sự đóng góp của các mạnh thường quân.

        Trên đây là “Kế hoạch hoạt động giáo dục NGLL của trường Tiêu học Triệu Đông, kính mong quý cấp trên góp ý để kế hoạch được hoàn thiện hơn.
                                                                             Triệu Đông, ngày 10 tháng 9 năm 2009
                            Hiệu trưởng                                          Trưởng ban HĐGDNGLL
 
 
 
 
                          Nguyễn Diệp                                                  Nguyễn Thị Hòa