Chào mừng các bạn đến với trang web trường Tiểu học Triệu Đông!

Cho đến bây giờ - năm 2008 - trường tiểu học Triệu Đông đã đi được chặng đường 36 năm. 36 năm chỉ là một khoảnh khắc cuả thời gian nhưng 36 năm đủ dài để chứng kiến những đổi thay của loài người và sự phát triển của giáo dục trên một vùng đất nghèo, hiếu họcMời bạn thêm vào nội dung tóm tắt bản tin ở đây.